Final Dergisi Dershaneleri Web Sitesi | Finalde Eğitim | Diğer Sınavlar
 
 
 
ANA SAYFA | FİNALDE EĞİTİM | DİĞER SINAVLAR
DİĞER SINAVLAR

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak
 • Bulunduğu sınıfta 1 yıldır öğrenim görüyor olmak
 • Parasız yatılılığı tercih etmek için halen;
  • 1 - İlköğretim okullarının 8.
  • 2 - Bursluluğu tercih etmek için halen 5, 6, 7 veya 8. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
 • Maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Bunun için ailenin yıllık gelir toplamının PYBS kılavuzunda tespit edilecek olan miktarı geçmemesi gerekir.
 • Ortaöğretim kurumlarında sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır ceza almamış olmaları gerekmektedir.
 • Gireceği okulun yönetmeliğinde bulunan kayıt kabul şartlarını taşımak.

Sınav Tarihleri:

5 – 6 - 7 – 9 – 10 ve 11. sınıflar için : 13 Haziran 2015

 


Askeri Liseler Sınavı

Başvuru Şartları

 • Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
 • Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,
 • En fazla 16 yaşında olmak,
 • En az 13 yaşında olmak,
 • Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
 • Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) askeri liseler için en az 75.00, Bando Astsubay Hazırlama Okulu için en az 66.66 olmak.

 

Sınav Aşamaları

 1. Aşama: Yazılı Sınav
 2. Aşama: Yazılı sınav için belirlenen baraj puanını aşan adaylar katılır. Sınavın 2. aşaması şu alt aşamalardan oluşmaktadır.
  a) Ön Sağlık Muayenesi
  b) Bedeni Yetenek Sınavı
  c) Psikoteknik Testi (Yalnız Hv. Kuv. K.lığı için)
  d) Müzik Yetenek Testi (Yalnız Bando Astsubay Hazırlama Okulu için)
  e) Mülakat
  f) Sağlık Muayenesi

 

Sınav tarihi: 19 Nisan 2015


Polis Koleji Aday Tespiti Sınavı

Başvuru Şartları

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tâbi olmamak.

* 04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Ek-2’de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

* Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,

* Öğrenime ara vermemiş olmak,

* Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,

* İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

* Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak,

* İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.

 

Öğrenci alımı üç aşamalı olarak yapılmaktadır.

 1. Aşama: MEB tarafından yapılan SBS sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Koleji Sınavına katılabilecek adaylar belirlenir.
 2. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ankara Polis Koleji Müdürlüğü tarafından yapılır ve belirlenen adaylar katılır.
 3. Aşama: Yine Ankara Polis Koleji Müdürlüğü tarafından yapılır. Mülakat, Beden Eğitimi ve Yazılı Sınav olmak üzere üç bölümden oluşur. 

Özel Yetenek Sınavları

Bu sınavlara girmek isteyen öğrencinin öncelikle YGS’ye girmesi ve tercih etmeyi düşündüğü okulun belirlediği baraj puanını aşması gerekmektedir.


Polis Akademisi Sınavı

Polis Akademisine yerleştirme ÖSYM’den bağımsızca yapılmaktadır ancak giriş koşullarından biri YGS ve LYS sınavlarından alınan puan olduğu için Polis Akademisine gitmek isteyen öğrenciler, YGS ve LYS’ye girmek zorunda ve belirlenen puan türünde belirlenen puan barajını aşmak zorundadırlar.

 


Harp Okulları Sınavı

Harp okullarına yerleştirme ÖSYM’den bağımsız olarak yapılmaktadır ancak giriş koşullarından biri YGS ve LYS sınavlarından alınan puan olduğu için Harp Okullarına gitmek isteyen öğrenciler, bu sınavlara girmek ve belirlenen puan barajını aşmak zorundadır. 

© 2015, Tüm içerikleri Final Dergisi Derhaneleri'ne aittir. İzinsiz Kullanılmaz.

Gizlilik Politikası